Montáž sadrokartónu


Sadrokartónové stropy:

sú určené pre širokú oblasť použitia v interiéroch. Okrem iného je ich možné využiť na montáž podhľadov a podkrovných konštrukcií. Konštrukcie obkladov stropov slúžia predovšetkým na zakrytie prípadných poškodených miest existujúceho stropu alebo nahrádzajú omietku. Zavesené podhľady navyše umožňujú zníženie stropu. Tieto sadrokartónové konštrukcie slúžia aj na vytvorenie priestoru pre vedenie potrebných inštalácií ako napr. elektrorozvody, klimatizácia, systémové a komunikačné rozvody atď. Spojením s minerálnou vlnou ako izoláciou, dosiahneme výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností miestnosti. V prípade použitia dosiek Riflex je možné vytvoriť v interiéri zaujímavé ohýbané konštrukcie. Nasadenie špeciálnych akustických dosiek zase umožňuje výrazné zlepšenie akustickej pohody v miestnosti.

Základnými výhodami sadrokartónových systémov na montáže podhľadov:


 rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
 suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
 ľahká opracovateľnosť
 dobré akustické vlastnosti a regulácia doby dozvuku (ozveny)
 zvýšenie požiarnej odolnosti
 udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
 splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov
 ekonomická efektivita

Podhľadové sadrokartónové systémy sú vyvinuté pre najvyššiu možnú funkčnosť a najvyššie estetické nároky

Podhľadové sadrokartónové stropy – ich konštrukciu je možné umiestniť priamo na akýkoľvek nosný strop a môžu slúžiť aj ako základ pre ďalšie úpravy, napr. maľovanie, tapetovanie. Sú určené aj na renovácie či zakrytie poškodených stien. Akustické sadrokartónové podhľady sú jedným z ďalších riešení, sú súčasťou širokého, kvalitného a akusticky účinného sortimentu sadrokartónovej výstavby. Pponúkame nielen celistvé, ale aj demontovateľné kazetové podhľady s rozličnými produktami, dizajnom a variantmi – ideálne pre všetky požiadavky a individuálne riešenia.